Rådgivning

Jeg tilbyder rådgivning til forældre og øvrigt netværk, f.eks. søskende og bedsteforældre, samt til unge og voksne, der i “sen” alder har fået diagnosticeret deres vanskeligheder.

Det kan dreje sig om børn, unge og voksne med vanskeligheder indenfor:

  • Forsinket udvikling
  • Koncentration, impulsivitet, hyperaktivitet
  • Sociale og kontaktmæssige problemer
  • Psykiske problemer i form af angst, tristhed, tvangstanker og tvangshandlinger m.v.