Individuel Terapi

Jeg tilbyder samtaler med børn unge og voksne.


Det kan dreje sig om personer med følelsesmæssige vanskeligheder som angst, depression, OCD eller personer med oplevede traumer, sorg eller akutte kriser.
Endvidere tilbyder jeg samtaler til personer med ADHD, Autisme og andre udviklingsforstyrrelser med henblik på, at støtte personens udvikling af strategier til at leve med sit handicap.

Samtaler med mindre børn foregår sammen med en eller begge forældre.

Jeg arbejder primært med Kognitiv Adfærds Terapi og Metakognitiv Terapi, men anvender også andre metoder.

Kognitiv Adfærdsterapi tager udgangspunkt i de vanskeligheder klienten oplever i sin hverdag. Det er kendetegnende for den kognitive terapi, at klienten og psykologen sammen sætter mål for samtalerne og løbende vurderer udbyttet af disse. Der arbejdes med sammenhængen mellem den konkrete situation og de tanker, følelser og handlinger der gør sig gældende. Selv yngre børn kan have glæde af den kognitive tilgang til deres vanskeligheder.

Et samtaleforløb vil variere i længden, efter aftale. Hver samtale vil vare ca. 50 minutter. Mellem samtalerne kan der være hjemmearbejde i form af registrering af symptomer og afprøvning af forskellige handlinger.

Samtaler ved lægehenvisning: se under fanen henvisning fra lægen.