Psykologiske Undersøgelser

Det er relevant at få foretaget en psykologisk undersøgelse, hvis man er i tvivl om, hvilke intellektuelle og personlighedsmæssige ressourcer, barnet eller den unge har. En psykologisk undersøgelse kan bidrage til at tilrettelægge den rette støtte i skolen, det bedst egnede uddannelses- eller erhvervsforløb eller f.eks. give forældre og andet netværk en bedre forståelse af barnet / den unge.

Jeg foretager psykologiske/neuropsykologiske undersøgelser efter anmodning fra forældre, der henvender sig direkte eller fra kommuner. Det kan dreje sig om børn og unge med formodede vanskeligheder indenfor:

  • Indlæring, sen udvikling
  • ADHD: koncentration, impulsivitet, hyperaktivitet
  • Autismespektret: social funktion, kontakt

Den psykologiske undersøgelse omfatter en række grundlæggende tests samt specielt udvalgte neuropsykologiske tests, hvor barnet / den unge sædvanligvis sidder alene sammen med psykologen.

Omfanget af en undersøgelse er forskellig, men vil ofte være 15-20 timer inklusiv opgørelse af testmaterialet og rapportskrivning.

Det er ofte et ønske, at den psykologiske undersøgelse munder ud i en egentlig diagnose på vanskelighederne. Dette kræver, at den børne- og ungdomspsykiatriske læge, der er tilknyttet klinikken, inddrages i en vurdering. I disse tilfælde skal påregnes yderligere 2-3 timers konsultation.