Rådgivning

Jeg tilbyder rådgivning til:

 • Forældre og øvrigt netværk, f.eks. søskende og bedsteforældre,
  til børn og unge med forskellige vanskeligheder
 • Unge og voksne, der i "sen" alder har fået diagnosticeret
  deres vanskeligheder

Det kan dreje sig om børn, unge og voksne med vanskeligheder indenfor:

 • Forsinket udvikling
 • Koncentration, impulsivitet, hyperaktivitet
 • Sociale og kontaktmæssige problemer
 • Psykiske problemer i form af angst, tristhed, tvangstanker
  og tvangshandlinger m.v.